grafiikka grafiikka

Jätehuolto suuressa roolissa myös vastuullisuusteoissa

Salpausselän kisojen jätehuollon kumppani Remeo Group Oy on suuressa roolissa juhlakisojen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Suuren tapahtuman järjestelyissä jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä on luonnollisesti suuri merkitys.

Kisojen sadasta vastuullisuusteosta useampi liittyy aiheeseen.

”Tehostamme kisojen jätehuoltoa sekä helpotamme lajittelua. Varmistamme muun muassa ruoan ja juoman oikean kierron, kannustamme kisavieraitamme ja kumppaneitamme vähentämään ruokahävikkiä ja käyttämään pulloveden sijaan maailman puhtainta hanavettä. Tehostamme ja ohjaamme lajittelua ja kierrätystä myös kisaorganisaation tiloissa ja median tiloissa, sekä ohjeistamme vapaaehtoisia kierrättämään ja lajittelemaan oikein”, kertoo kisojen kaupallinen johtaja Jari Pohjonen.

”On hienoa, miten Remeolla on selvästi tahtotila kehittää tämän puolen palveluja ja lähteä aktiivisesti mukaan molemminpuoliseen kumppanuuteen. Näistä juhlakisoista on tarkoitus käynnistää pitkäjänteinen yhteinen kumppanuustarina.”

Remeon kumppanuus täydentää vastuullisuusteemaa oivallisesti. Yhtiön toiminta tähtää omasta toiminnasta syntyvien haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin, kumppanien ympäristövaikutusten pienentämiseen ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Remeo on myös täysin kotimainen yritys, sekä toimija, joka huomioiden toimintansa omatkin päästöt, tuottaa Suomen mittakaavassakin merkittävät päästösäästöt ja nostaa usein jätteeksi päätyvien materiaalien kierrätysastetta. Materiaalien kierrätystä lisäämällä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja tästä syntyviä päästöjä, sekä vähennetään luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Remeo tekee päästömielessä lähes 60-kertaisesti enemmän hyvää, kuin aiheuttaa vaikutuksia ympäristölle.

”Olemme ylpeinä mukana Salpausselän kisoissa! Remeolla toimintamme arvoja ovat yhdessä, rohkeasti ja kestävästi, jotka toteutuvat toiminnassamme Salpausselän kisojen kanssa. Yhdessä toteutamme parhaan mahdollisen ympäristöhuollon, jotta kierrätysmateriaalit saadaan tehokkaasti ja kestävästi kiertoon takaisin uusioraaka-aineiksi. Remeon missiona on Suomen CO2-päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston kautta ja Salpausselällä rohkeasti tartuttiin tilaisuuteen toteuttaa kanssamme paras mahdollinen ympäristöhuolto sekä paras mahdollinen kierrätysaste”, Remeon toimitusjohtaja Johan Mild summaa.   

Remeo on sitoutunut toiminnassaan mm. energiatehokkuuteen ja uudistamaan ajokalustoa ja ajotapoja vähäpäästöisemmiksi. Remeolla on käytössään ajotapaseurantamittarit, joilla voidaan edistää taloudellista ajotapaa, säästää polttoainetta ja edesauttaa turvallisuutta liikenteessä. 

Jätehuollon lisäksi Remeo vastaa myös Salpausselän 100-vuotisjuhlakisojen ulkona sijaitsevista saniteettipalveluista.

© 2023 Salppuri Oy