Vapaaehtoiset

Salpausselän kisat järjestetään tiiviissä yhteistyössä Lahti Eventsin, Lahden kaupungin, Suomen Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran kanssa.

Salpausselän kisoissa 2020 tarvitaan vapaaehtoisia täydentämään kisaorganisaatiota ja työskentelemään mitä moninaisimmissa tehtävissä.

Haemme joukkoomme reippaita, ja hymyileviä, kansainvälisen ja nykyaikaisen tapahtuman tekemisestä innostuneita vapaaehtoisia. Ikäraja tehtäviin on 16 vuotta ja erikseen mainittuihin tehtäviin 18 vuotta. Tapahtuman viralliset kielet ovat suomi ja englanti, joista toinen on hallittava sujuvasti.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan vapaaehtoisten käsikirjaan
Vapaaehtoisten käsikirja

 

Vapaaehtoishaku on päättynyt!
Pääset kirjautumaan ja muokkaamaan henkilötietoja GateHq järjestelmässä tästä.

 

VAPAAEHTOISTEN EDUT JA EDELLYTYKSET

EDUT

Mahdollisuus vapaaehtoisten vaatepakettiin
Lämmin ateria, kahvit päivittäin
Vapaaehtoistehtäviin perehdytys
Diplomi (pyydettäessä)
Vapaaehtoisen akkreditointikortti
Työhön ohjaus ja tuki tapahtuman aikana
Kiitostilaisuus
Ainutlaatuinen kokemus
Lippuetu
∗Vuoden 2020 talven kisojen vapaaehtoiset ovat oikeutettuja vapaalippuun Salpausselän kisoihin. Vapaalippu edellyttää vähintään kahta työvuoroa. Lippuja voi lunastaa yhden per päivä toimitsijaa kohden. Eli sekä lauantain että sunnuntain liput lunastetaan erikseen, jolloin molempien päivien lippujen hinnaksi tulee yhteensä 6€. Liput lunastetaan vapaaehtoistoimistosta.

 

EDELLYTYKSET

Positiivinen asenne
Vapaaehtoismateriaaliin tutustuminen
Salpausselän kisoissa vähintään 2 osallistumispäivää.

VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT

ASIAKASPALVELIJAT / OPPAAT

LIPUNTARKASTUS, INFO, VIP-OPPAAT (18v.-), YHTEISTYÖKUMPPANI-OPPAAT, ALUEVASTAAVAT, KATSOMO-OPPAAT, MARKKINOINTIAVUSTAJAT JNE.
Asiakaspalvelutehtävissä toimivat vapaaehtoiset tuntevat kisa- ja oheistapahtumat kuin omat taskunsa. Toiminta-alueena ovat stadionalueen lisäksi kaupunkitapahtuma-alueet, matkakeskus ja Helsinki-Vantaan lentokenttä. Kaupungin tapahtuma-alueilla asiakaspalvelijoiden tehtävänä on opastaa yleisöä kilpailu- ja ohjelmatapahtumien pariin sekä toimia tapahtuman kasvoina Lahdessa liikkuville ihmisille. Lentokentällä toimivat vapaaehtoiset opastavat kansainvälisiä ja kotimaisia kisaturisteja. Asiakaspalvelutehtävissä olevien vapaaehtoisten tulee olla hymyileviä, asiakaspalveluhenkisiä ja heillä tulee olla rohkeutta tarttua toimeen kun toimeen. Kielitaito katsotaan eduksi.

HALLINTO

VAPAAEHTOISET, AKKREDITOINTI, TALOUSTOIMISTO
Hallinnon tehtävissä työskentelevät vapaaehtoiset toimivat akkreditoinnissa, vapaaehtoisinfossa, majoitustoimistossa/ taloustoimiston tehtävissä. Vapaaehtoiset huolehtivat tapahtumahenkilöstön, joukkueiden ja median akkreditoinneista. Lisäksi hallinnon vapaaehtoiset avustavat muissa hallinnon tehtävissä, kuten vapaaehtoisinfon, majoitus- ja taloustoimiston toiminnoissa. Hallinnon vapaaehtoiselta edellytetään hyvää asiakaspalveluasennetta, teknisiä perusvalmiuksia (Windows office ohjelmien hyvä peruskäyttötaito Word ja Excel) ongelmanratkaisukykyä ja järjestelmällistä työskentelyotetta.

JOUKKUEPALVELU

TEAM HOST (18v.-)
Team hostien tehtävänä on varmistaa joukkueiden viihtyvyys ja asioiden sujuvuus. Team hostien palvelut keskitetään eri asiakaspisteisiin mm. Stadionin Urheilukeskukseen ja Vierumäelle. Team hosteilta odotamme vähintään 18 vuoden ikää, sujuvaa englannin kielitaitoa, paikallistuntemusta sekä aiempaa kokemusta Salpausselän kilpailuista. Team host on tapahtuma-alueella kilpailujen aikana ja valintaan vaikuttavat aikaisempi kokemus, kielitaito ja aikajakso, jolloin voit olla tapahtuman käytettävissä.

IT

IT vapaaehtoiset avustavat tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa ja käytössä. Tapahtuman IT vapaaehtoisten tehtävät sisältävät mm. asennustehtäviä, kaapelointia, sekä asiakasryhmien avustamista verkkojen, tietokoneiden ja puhelimien käytössä.

RUOKAILU

Tehtävät sisältävät osallistujien, sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ruokailun sujuvuudesta sekä siisteydestä vastaamista. Haemme lisäksi kohdevastaavia, joiden tehtävänä on ohjata toimipisteidensä tarjoiluja yhdessä tarjoilija ja kokkiopiskelijoiden avustamina. Tehtävät vaativat oma-aloitteista asennetta ja vastuunotto kykyä.

VIESTINTÄ

Viestinnän tehtävänä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta tapahtumasta tuottamalla teksti- kuva- ja videosisältöjä eri viestintäkanaviin sekä olemalla läsnä ja palvelemalla asiakkaita sosiaalisen median kanavissa.

Viestintätiimissä toimivilta vapaaehtoisilta toivotaan aiempaa kokemusta tai koulutusta sisällöntuotannosta (teksti, kuva tai video) sekä urheilun tuntemusta.

Viestinnän tiimissä työskentelevillä tulee olla vähintään suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen osaaminen. Muu kielitaito katsotaan eduksi, etenkin venäjän, saksan, ruotsin ja norjan kielten osalta. Viestinnän vapaaehtoisina pärjäävät omatoimiset, ennakkoluulottomat, aikatauluissa kiinni pysyvät, nopeasta työtahdista nauttivat tiimipelaajat.

MEDIAPALVELUT

Mediapalveluissa vapaaehtoiset toimivat kisoihin akkreditoidun kotimaisen ja kansainvälisen median parissa palvellen ja avustaen heitä mediakeskuksessa sekä muissa median toimipisteissä. Tehtävässä edellytetään kielitaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta.

LOGISTIIKKA

VARASTO, TAVARALOGISTIIKKA, PYSTYTTÄMINEN, KUNNOSSAPITO,
Logistiikan vapaaehtoiset tulevat toimimaan kisoissa mm. keskusvarastolla tavaroiden ja materiaalien vastaanotossa ja eteenpäin toimituksessa sekä yleiseen materiaalien jakeluun osallistuminen. Ennen kilpailutapahtumia tehtävinä ovat mm. tapahtumailmeen ja kylttien asentaminen, kulkureittien merkitseminen, kalusteiden asennus ja tilojen somistus, sekä tapahtuma-alueiden pystyttämisessä avustaminen. Tapahtuma-aikana huolehditaan alueiden kunnosta.  Kilpailutapahtumien jälkeen purkutehtävissä kaikki esille laitettu kerätään pois. Tehtävät vaativat oma-aloitteellisuutta ja jämptiä, mutta joustavaa työtapaa.

RAKENTAMINEN

Tehtävä sisältää erilaisia rakennus ja kunnostustehtäviä kisoja ennen, kisojen aikana ja purkutehtävissä kisojen jälkeen. Tehtävä vaatii toimeen tarttuvaa asennetta ja käsityötaitoja.

KULJETUS

KULJETUSTOIMISTO, KULJETTAJAT (18v, B-ajokortti)
Kuljettajat huolehtivat organisaation kuljetustarpeista, sekä henkilö- että tavarakuljetuksista tehtävään osoitetulla kalustolla. Tehtävä vaatii ajokortin, paikallistuntemusta ja jonkin verran kielitaitoa.

Kuljetustoimisto huolehtii kaikesta kuljetustarpeiden organisoimisesta, mm. johtaa kuljetustilausten hoitoa, tarkkailee tehtyjen kuljetusvarausten riittävyyttä, ratkaisee ongelmatilanteita ja reagoi muuttuneisiin tarpeisiin. Tulo- ja lähtöpäivinä kuljetustoimistolla on päivystys myös Helsinki-Vantaan lentokentällä. Tehtävinä kuljetustoimiston vapaaehtoisilla on mm. joukkueiden opastamista tulo- ja lähtöpalveluissa lentokentällä, matkakeskuksissa ja kisakylässä Vierumäellä. Kuljetustoimiston vapaaehtoisten tulee olla palveluhenkisiä, ongelmanratkaisukykyä ja jonkin verran englannin kielitaitoisia.

YMPÄRISTÖVASTAAVAT

Ympäristövastaavat huolehtivat alueen siisteydestä ja viihtyvyydestä tapahtuman aikana. Tehtävänä on ylläpitää siisteyttä valvomalla ja ilmoittamalla havaituista epäkohdista. Tehtävät jakaantuvat ympäristö-lajitteluneuvojien ja aluevastaavien tehtäviin. Tehtävässä parhaiten menestyy oma-aloitteinen ja ympäristötietoinen henkilö. Tehtävä vaatii reipasta ja toimeen tarttuvaa sekä asiakaspalveluhenkistä työtapaa.

ENSIAPU- JA TERVEYSPALVELUT

Kisojen terveydenhuoltopalvelut organisoi kisojen päälääkäri. Hän koordinoi virallisten osallistujien ja katsojien terveyspalveluja yhdessä ensiaputiimin ja turvallisuuspäällikön kanssa.

Päivystävä lääkäri

Seuraavat kilpailujen harjoituksia ja kilpailuita ja johtavat mahdollista ensiapua vaativan tilanteen toimintaa. Erityistä: Tehtävä vaatii lääkärin peruskoulutuksen (LL) tai loppuvaiheen lääketieteen kandidaatin opinnot.

Avustava hoitaja

Kilpailu- ja harjoitustapahtuman avustavat tehtävät urheilijoiden ensiavussa.

OHJELMA-AVUSTAJAT

OHEISOHJELMA, KUULUTTAMO
Ohjelma-avustajien tehtävänä on rakentaa ja roudata sekä avustaa seremonioiden ja ohjelmien sujumisessa. Tehtäviin kuuluu myös esiintyjien vastaanottaminen ja heidän tarpeistaan huolehtiminen, sekä palkintojenjakajien, VIP:n esiintyjien ja haastateltavien saattaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

KILPAILU

Lahden Hiihtoseura vastaa tapahtuman kilpailujen teknisestä läpiviennistä.

Kilpailupuolen toimenkuviin kuuluu runsaasti erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät kilpailutapahtumien toteuttamiseen, tapahtumapaikkojen valmisteluun, ylläpitoon ja urheilijoiden opastamiseen. Monet tehtävistä ovat ulkona suoritettavia, ja joissakin tarvitaan myös fyysistä kuntoa.  Aiempi kokemus kilpailupuolen toimista on eduksi, mutta mukaan otetaan mieluusti myös uusia vapaaehtoisia. Reipas asenne, yhteistyökyky ja toimeliaisuus ovat tärkeintä.

Hiihto

Hiihdon kilpailutehtäviin kuuluu mm. stadionin rakentamista, käsiajanottoa, varustehuoltoa ja hiihtotapavalvontaa. Hiihdon vapaaehtoistehtäviin voit ilmoittautua vapaaehtoisjärjestelmän kautta valitsemalla ”Kilpailu/Hiihto” ja kirjoittamalla lisätietoihin tarkemman toiveesi. Lisätietoa tehtävistä saat ryhmänjohtajalta, jonka yhteystiedot saat kisatoimistolta.

Mäkihyppy

Mäkihypyn toimenkuviin kuuluu esim. alastulorinteen kunnossapitoa, mäkimontun huoltotoimenpiteitä ja kilpailutoimiston tehtäviä. Mäkihypyn vapaaehtoistehtäviin voit ilmoittautua vapaaehtoisjärjestelmän kautta valitsemalla ”Kilpailu/Mäkihyppy” ja kirjoittamalla lisätietoihin tarkemman toiveesi. Lisätietoa tehtävistä saat ryhmänjohtajalta, jonka yhteystiedot saat kisatoimistolta.

TURVALLISUUS

JÄRJESTYKSENVALVOJAT (18v), LIIKENTEENOHJAUS (18v, B-ajokortti), PARKKIPAIKKAOHJAUS (18v, B-ajokortti), KULUNVALVOJAT

Järjestyksenvalvojan tehtäviin haetaan voimassa olevan järjestyksenvalvojankortin omaavia täysi-ikäisiä henkilöitä. Järjestyksenvalvojat ovat asiakaspalveluhenkisiä ja luovat tapahtumassa turvallisuudentunnetta jo pelkällä läsnäolollaan.

Kulunvalvojat toimivat tapahtuma-alueella ja tarkastavat akkreditointipassien kulkuoikeuksia. Liikenteenohjaajat ja parkkipaikkaopastajat huolehtivat liikenteen ja pysäköintialueiden sujuvasta toiminnasta. Tehtävissä toimivat henkilöt ovat asiakkaiden ensimmäisenä kohtaamia tapahtumahenkilöstöä, joten tehtävissä toimivilta edellytetään erinomaista asiakaspalveluhenkeä, pelisilmää ja kärsivällisyyttä.

YHTEYSTIEDOT