Konreettisia tekoja läpi tapahtuman

Kaikilla tapahtumilla on sekä suoria että epäsuoria ympäristövaikutuksia. Salpausselän kisojen kisaorganisaatio tunnistaa tapahtumanjärjestäjänä vastuullisuutensa tapahtumien ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tunnistamme myös tapahtuman tuoman sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuutemme. Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti, ympäristönäkökulmat huomioiden.

Ympäristövastuullinen toiminta on osa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien huomioimista. Ympäristöpolitiikassa määritämme ympäristönäkökohdat ja periaatteet, joita noudatamme niin omassa toiminnassamme kuin sidosryhmille ja asiakkaille tuottamissamme palveluissakin läpi koko tapahtuman.

Salpausselän kisoilla on käytössä Ekokompassi tapahtuma-ympäristösertifikaatti. Toimintamme ympäristövaikutuksia mitataan ja raportoidaan säännöllisesti.

Keskeisimmät ympäristöteemat

 • Materiaalitehokkuus. Materiaalien hyötykäytön lisääminen ja jätteiden määrän vähentäminen. Hankinnoissa pyritään huomioimaan ympäristönäkökohtia mm. niin, että materiaaleja, mm. opasteet, pystytään hyödyntämään myös tulevissa Salpausselän kisoissa sekä muissa Lahti Events Oy:n tuottamissa tapahtumissa.
 • Yleisöopasteet alueella. Tapahtumassa hyödynnetään edellisvuosien opastemateriaaleja mahdollisimman paljon. Joukkueille jaettava informaatiomateriaali toimitetaan sähköisesti.
 • Viestintä. Markkinoinnissa ja viestinnässä vähennetään painettavien materiaalien määrää ja lisätään digitaalista sisältöä ennakkoon ja tapahtuman aikana asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tapahtuman aikana vapaaehtoiset tapahtumaoppaat opastavat yleisöä ja neuvovat paikalla olevaa yleisöä.
 • Energiatehokkuus. Energian säästö energiatehokkuusinvestointien sekä oman toiminnan kautta. Uusiutuvan energian käyttö tapahtuma-alueella, mm. aurinkopaneelit.
 • Kestävä liikkuminen. Kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä muiden kestävien kulkumuotojen käytön edistäminen. Kannustamme tapahtumayleisöä saapumaan tapahtumaan hyödyntäen julkisia kulkuneuvoja. Kisaorganisaation omien kuljetusten ja logistiikan selkeällä organisoinnilla minimoimme ajoneuvojen aiheuttamat päästövaikutukset.
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen. Viestintä ja kouluyhteistyö. Lisäämme ympäristötietoisuutta viestinnällä sekä osallistumalla keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Tapahtuman kumppaneiden vastuullisuussitoumuksen allekirjoittaminen. Suosimme yhteystyökumppaneita, joiden toiminta on vastuullista.
 • Materiaalien hyötykäytön lisääminen ja jätteiden määrän vähentäminen.  70% tapahtuman jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana.
 • Jätteiden lajittelu ja jäteneuvonta. Opasteet ja lajitteluoppaat jätteiden lajitteluun.
  Yleisöalueilla on selkeät sekä riittävä määrä opasteita lajitteluun. Lisäksi opastusta selkeytetään kuvasymbolein. Paikan päällä tapahtumassa työskentelee jätteiden lajittelun neuvojat.
 • Ruokahävikki kisoissa. Salpausselän kisat pyrkii valitsemaan yhteistyökumppaneiksi vastuullisesti toimivia ruokapalveluiden tuottajia, jotka ottavat toiminnassaan huomioon mm. ruokahävikin. Kisaviikonlopun aikana ruokapalveluita käyttävät kilpailijat, huoltojoukot, yleisö, kisavieraat, median edustajat ja kisaorganisaation työntekijät sekä vapaaehtoiset

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Vapaaehtoistyö kisojen aikana.
Kisaorganisaatiota täydentää vuosittain yli tuhat vapaaehtoista, jotka työskentelevät mitä moninaisimmissa tehtävissä. Suurin osa talkoolaisista on mukana vuosi toisensa jälkeen ja monella on takanaan pitkä kokemus
vapaaehtoistyöstä suurtapahtumissa. Kisaorganisaatio haluaa omalta osaltaan tukea tämän osaamisen siirtämistä
myös seuraavalle vapaaehtoissukupolvelle.

Opiskelijayhteistyö – kisoihin liittyvät projektit, työharjoittelupaikat.
Teemme yhteistyötä alueen oppilaitosten; Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden Ammattikorkeakoulun kanssa.
Kisat tarjoavat eri alojen opiskelijoille erilaisen oppimisympäristön ja monipuolisia tapahtuma-alan tehtäviä
kansainvälisessä ympäristössä.

Koululaislippu – kaikille peruskoululaisille.
Jokainen peruskoululainen voi hankkia itselleen koko kisaviikonlopun kattavan koululaislipun. Salpausselän kisat haluaa tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle tilaisuuden tutustua talviurheilulajeihin maailmanluokan puitteissa.

Taloudellinen vastuu

Ammattimaisen liiketoiminnan ja vapaaehtoistyöhön pohjautuvan tapahtumajärjestämisen yhdistäminen.
Tapahtuman taloudelliset kokonaisvaikutukset alueelle. Paikallisten osaajien työllistäminen Salpausselän kisoissa ja pitkäaikaisesti tapahtumayhtiössä.

Kulttuurinen vastuu

Lahden aseman vahvistaminen merkittävänä kansainvälisenä talviurheilu- ja tapahtumakaupunkina. Pohjoismaisten hiihtolajien lajikulttuurin vahvistaminen yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa. Suomalaisen urheilukulttuurin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.